Historiek

Begin 2001 lanceerde Leffingenaar Paul Vandewalle het idee om in Leffinge een toneelgroep op te starten.

Op 9 november 2001 kwam men voor het eerst samen met de mensen die op de oproep hadden gereageerd.

Op 4 december 2001 werd de toneelkring door de gemeente Middelkerke erkend als culturele vereniging.

In 2003 werd onze eerste productie – de komedie LIEVE LOTTE van Bart Spaey – opgevoerd in “De Zwerver” onder regie van de oprichter, Paul Vandewalle.

 

Waar komt onze naam vandaan ?

Als een eerbetoon aan de vroegere rederijkerskamer “De Altoos Doende” koos men voor de naam “Altoos Doende”.

Een korte historiek van de rederijkerskamer “De Altoos Doende” zoals die beschreven werd door Roger Van der Heyden in zijn boek:

Vijf eeuwen verenigingsleven te Leffinge, deel I: De rederijkerskamer Altoos Doende 1442 – 1958 (uitg. Heemkring Graningate, 1983)

Eerste periode – 1442-1796:
De rederijkerskamer was actief met toneel, voordracht en dichtkunst, maar de Franse Revolutie schafte de rederijkerskamers af.

Tweede periode – 1837-1958:
Het muziekgenootschap Sinte Cecilia met kenspreuk “Altijts Doende”. Deze kenspreuk kunt u nog lezen op de gevel van zaal Malpertuus.
Vanaf 1897 ontstond een autonome toneelafdeling, die haar grootste bloei kende vanaf 1926 tot aan de tweede wereldoorlog.
Het was de tijd van toneel en operette in de zaal “In den Inghel”, later Touring-Gasthof en in 1980 Malpertuus.
Na de tweede wereldoorlog volgde een korte heropbloei maar vanaf 1949 was er nog weinig activiteit.

 

Het blazoen:

BLAZOEN

   

   Een vrouw (de muze) met witte lelie en theatermasker,

   Jezus met de wereld op zijn hand,

   Een geest neerdalend uit de wolken met zonnestralen

   Een aapje met een bandenrol

   Het wapenschild van Leffinge

   De woorden: Altoos Doende – Leffyghe.

 

   Dit blazoen werd het logo van onze toneelvereniging.