Reserveren

KAARTEN:

VOORVERKOOP – € 10.00 (ook met Open Doek lidkaart)
AAN DE DEUR – € 12.00

Reserveren kan via

0495 48 05 73
of   altoos.doende@gmail.com
of   bij de leden van de groep

De reservatie is enkel geldig na overschrijving van het juiste bedrag, ten laatste 5 dagen vooraf
op rekening BE92 7775 9787 3623


Met vermelding van:

 De naam van de persoon die de kaarten bestelt en overschrijft

Dag van de gekozen opvoering

 

Wij hopen U opnieuw te mogen begroeten.